چوبهای هاردوود HARDWOOD

چوبهای هاردوود HARDWOOD

چوبهای هاردوود HARDWOOD مخصوص فضای بیرونی و داخلی ، دکینگ ، نما

محصولات هاردوود مجموعه لیاهوم پارکت برای فضای بیرونی و داخلی ساختمان از گونه چوب زیر می باشد.

Ash wood ( چوب اش کروواسی )

Iroko wood ( چوب ایروکو آفریقا )

Pine wood ( چوب پاین )

این محصول به دو صورت الواری و تایلی در ابعاد و ضخامت مختلف موجود می باشد.

دکینگ وود به عنوان کفپوش فضای باز مورد استفاده قرار می گیرد.این نوع از کفپوش به نسبت ترمووود چگالیتر و مقاومتر بوده و در دسته hard wood قرار می­گیرند.این دسته از شاخه ها شامل همه چوب هایی است که دارای بافت زنده بوده و به نسبت همین ویژگی می توانند مقاومت قابل توجهی در برابر عوامل محیطی مثل رطوبت، تابش آفتاب، بارش بارن و… از خود نشان دهند. استحکام بالای هاردوود امکان استفاده از آن را حتی به عنوان کفپوش عرشه کشتی و در نامساعدترین شرایط آب و هوایی فراهم می سازد. به همین دلیل به راحتی و با اطمینان خاطر می توان این نوع از تخته ها را در شهرها با رطوبت بالا همچون شهرهای شمالی و ساحلی به کار برد.