چوبهای هاردوود HARDWOOD بیرونی

تامین و اجرای دکینگ تراس

محل پروژه: تهران،فرشته

تامین و اجرای دکینگ تراس

از  چوب PINE به صورت تایل 30*30

با فینیشینگ روغن گیاهی OECE ایتالیا این رنگ در دو مرحله از دو کد متفاوت استفاده شد

CA 40/40

Decking oil oo14

طراح و مجری پروژه جناب مهندس مشکات

تامین و اجرای دکینگ تراس

محل پروژه: لواسان

تامین و اجرای دکینگ تراس

از  چوب زیبای ایروکو آفریقا

اجرای روغن دکینگ OECE ایتالیا به صورت اجرای الواری

تامین و اجرای چوب دکینگ الواری

محل پروژه: شهرک غرب برج زرین

تامین و اجرای چوب دکینگ الواری

با چوب اش کروواسی و فینیشینگ روغن گیاهی OECE ایتالیا 

تامین و اجرای چوب اش کروواسی

محل پروژه: فرمانیه

تامین و اجرای چوب اش کروواسی به صورت تایل 30*30

با  فینیشینگ رنگ روغن گیاهی OECE ایتالیا