پارکت روتیش اتریش

پارکت تمام چوب مهندسی شده الوار بلند روتیش اتریش

Europen engineered wood

🇦🇹  Made in Austria

روتیش

پارکت های تمام چوب روتیش اتریش به صورت خام و با قابلیت رنگ آمیزی دلخواه با روغن گیاهی سیرانوا بلژیک در مدل و ابعاد زیر در انبار ایران موجود می باشد.

پارکت روتیش اتریش

این مدل از پارکت ها از گونه چوب بلوط با ابعاد زیر در دو مدل روستیک و سوپر سلکت می باشد.

عرض: 17/8 سانت

طول: 200 تا 240 سانت

ضخامت: 14 میل

ROTEICHE 1-STRIP

RUSTIC

RAW, SUPER BRUSHED, 4VM

2000-2400*178*14MM

TOP LAYER 3.3 MM


ROTEICHE 1-STRIP

SUPER SELECT

RAW,SUPER BRUSHED,4VM

2000-2400*178*14MM

TOP LAYER 3.3 MM

2G CLICK SYSTEM

 

پارکت روتیش اتریش