پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: تهران، فرمانیه

طراح و مجری پروژه: خانم مهندس ممتاز و آقای مهندس روشندل

تو این پروژه طراح برای کف، از پارکت تمام چوب سالید گونه چوب بلوط وایت کروواسی در ابعاد زیر را انتخاب کردند.

ابعاد محصول : عرض 9 سانت، طول 100 سانت، ضخامت 16 میل

 Solid wood parquet ,WHITE OAK , Made in 🇭🇷 Croatia

رنگ از روغن گیاهی سیرانووا بلژیک کد نچرال وایت انتخاب شد چون هیچ تغییری در رنگ چوب بلوط نمیخواستن داشته باشند.

Ciranova oil ,HARDWAX OIL NATURAL WHITE , Made in Belgium

این محصول در طولهای زیر و با دو حالت چیدمان الواری و جناقی هرینگبون موجود هست.

L:30,40,50,60,70,80,90,100cm

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: تهران، ونک

تامین و اجرای تخصصی پارکت تمام چوب 

تو این پروژه از پارکت تمام چوب طبیعی سالید از گونه چوب بلوط وایت اروپایی برای کف منزل انتخاب شد. چهار طرف این محصول به صورت شیاردار یا در اصطلاح کونیک شده هست که به زیبایی پارکت چوب می افزاید.

مدل چیدمان این محصول در این پروژه جناقی هرینگبون انتخاب شد که میتوانید مدل چیدمان الواری نیز نصب کنید.

برای رنگ این کف چوبی از روغن گیاهی سیرانووا بلژیک با کد رنگی تیتان مات انجام شد این کد به چوب همان طبیعت نچرال و خود رنگ خودش را می دهد و هیچ گونه پیگمنت رنگی ندارد و یک رنگ زیبا و بسیار خاصی هست.

 Solid wood parquet , Wood species: WHITE OAK STYLE:Herringbone

ابعاد محصول : عرض 9 سانت ، طول 70 سانت ( طول 68،58 سانت هم موجود هست) ، ضخامت 16 میل

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: تهران، نیاوران

تامین و اجرای تخصصی پارکت تمام چوب 

تو این پروژه از پارکت تمام چوب طبیعی سالید از گونه چوب بلوط کروواسی با مدل چیدمان جناغی زیبای شورون برای نصب کف انتخاب شد.

 Solidwood parquet , STYLE : CHEVRON , Oak wood , 🇭🇷 MADE IN CROATIA

و برای رنگ کف چوبی از روغن گیاهی سیرانووا بلژیک کد زیر انتخاب شد.

Ciranova oil , Hardwax oil OLD GREY , Made in belgium

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: تهران، پاسداران

تامین و اجرای تخصصی پارکت تمام چوب 

تو این پروژه از پارکت تمام چوب طبیعی سالید از گونه چوب بلوط کروواسی با گرید روستیک مدل چیدمان جناغی هرینگبون برای نصب کف استفاده شد.

 Solidwood parquet , STYLE : HERRINGBONE , Oak wood , 🇭🇷 MADE IN CROATIA

برای رنگ کف چوبی از روغن گیاهی سیرانووا بلژیک یک پایان زیبا برای محصولمان دادیم.

Ciranova oil , Hardwax oil MAGIC EXTRA WHITE , Made in belgium

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: تهران، شهرک غرب

طراح پروژه : شرکت ” DEDKEDISIGN “

خانم مهندس زینب فریدونی

تو این پروژه از پارکت تمام چوب طبیعی سالید از گونه چوب بلوط کروواسی برای اتاق ها در ابعاد زیر انتخاب شد.

عرض 9 سانت، طول 40 و 50 سانت، ضخامت 16 میل

Solidwood parquet , Oak wood , 🇭🇷 MADE IN CROATIA

( این محصول دارای طولهای  سانتی متر 30,40,50,60,70,80,90,100 نیز می باشد. )

رنگ این پروژه کف چوبی از روغن گیاهی سیرانووا بلژیک با کد خود رنگ زیبای تیتان اجرا شد که طبیعت زیبای چوب را حفظ کرد.

Ciranova oil , Hardwax oil titanium Matt, Made in belgium

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: تهران، فرمانیه، ساختمان پارامیس

تامین و اجرای پارکت تمام چوب بلوط کروواسی

ابعاد محصول:

عرض 9 سانت، طول 50 سانت، ضخامت 16 میل

تو این پروژه بنابه نظر طراح پروژه چهار طرف پارکتها کونیک شده و از روغن گیاهی بلژیکی کد black برای رنگ پارکت چوب استفاده شد

این محصول دارای طولهای مختلف می باشد.

L:30.40.50.60.70.80.90.100cm

 

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: تهران، شهرک غرب ،برج زرین

گونه ی چوب: بلوط کروواسی

solidwood parquet – Oak wood

🇭🇷 MADE IN CROATIA

Ciranova oil – Made in Belgium

در این پروژه بنابه انتخاب طراح از پارکت تمام چوب بلوط کروواسی در دو ابعاد زیر استفاده شد.

1.عرض 9 سانت – طول 60 سانت دور محیط کف ( شما میتوانید طول بلند تر انتخاب کنید)

2.عرض 9 سانت – طول 35 سانت داخل کادر دور به صورت جناقی هرینگبون ( شما میتوانید طول بلند تر انتخاب کنید)

و دور کار از ابزار برنجی اجرا شد

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: تهران، دروس

تامین و اجرای پارکت تمام چوب سالید

گونه ی چوب: بلوط کروواسی

solidwood parquet

🇭🇷 MADE IN CROATIA

تو این پروژه بنا به نظر طراح و کارفرما مدل چیدمان به صورت الواری نصب شد شما میتوانید مدل چیدمان جناقی هرینگبون نیز این محصول  زیبا را نصب کنید و چون به صورت خام یعنی رنگ نشده هست رنگ مورد دلخواه خود را انتخاب کنید.

ابعاد محصول: عرض 9 سانت – طول 58،68،70 سانت – ضخامت 16 میل

چهار طرف پارکت به صورت کونیک یا همان شیار دار

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: تهران، خ فرشته

گونه ی چوب: بلوط کروواسی

oak wood – solidwood parquet

🇭🇷 MADE IN CROATIA

Unfinished

 Plank: 70*500*16mm

پارکت بلوط کروواسی مدل چیدمان الواری این محصول توسط روغن گیاهی سیرانووا بلژیک به صورت خود رنگ با کد تیتان رنگ شد.

Ciranova Oil

Hardwax oil titan

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: تهران، تجریش

گونه ی چوب: بلوط کروواسی

oak wood – solidwood parquet

🇭🇷 MADE IN CROATIA

این مدل پارکت به صورت خام هست و با قابلیت رنگ آمیزی دلخواه توسط روغن گیاهی کمپانی سیرانووا بلژیک

Ciranova Oil

ابعاد محصول: عرض 9 سانت طول 50 سانت ضخامت 16 میل | Plank: 90*500*16mm

این مدل محصول دارای طولهای زیر نیز می باشد:

35-40-59-60-70-80-90-100 cm | با قابلیت نصب الواری و جناقی با زاویه 90 درجه یا همان هرینگبون

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: تهران، سعادت آباد

گونه ی چوب: بلوط کرواسی 🇭🇷

solidwood parquet

oak wood

در ابعاد زیر :

عرض 12 cm

طول به صورت رندوم از طول 30 cm تا 100 cm

 ضخامت 18 mm

Plank: 120*300~1000*18mm

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: تهران، شریعتی

گونه ی چوب: بلوط کرواسی 🇭🇷

solidwood parquet

 oak wood

ابعاد محصول: عرض 9 cm طول 100 cm ضخامت 16 میل | Plank: 90*1000*16mm

این مدل محصول دارای طولهای زیر نیز می باشد:

35-40-50-60-70-80-90-100 cm | با قابلیت نصب الواری و جناقی هرینگبون

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: درکه برج های کوروش

گونه ی چوب: بلوط کرواسی 🇭🇷

solidwood parquet unfinished

به صورت خام و قابلیت رنگ آمیزی دلخواه توسط روغن گیاهی اروپایی مخصوص پارکت تمام چوب طبیعی

در دو ابعاد زیر :
عرض 9 cm طول 80 و 100 cm ضخامت 16 mm
طول 100 cm به صورت مدل چیدمان الواری در اتاق خواب
طول 80 cm به صورت مدل چیدمان جناقی با زاویه 90 درجه یا همان هرینگبون
رنگ روغن گیاهی اروپایی توسط طراح و کارفرما انتخاب شد

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: لواسان

گونه ی چوب: بلوط وایت کرواسی 🇭🇷 solidwood

به صورت خام و قابلیت رنگ آمیزی دلخواه توسط روغن گیاهی اروپایی مخصوص پارکت تمام چوب طبیعی
ابعاد: عرض 9 cm طول 50 cm ضخامت 16 mm

رنگ این پروژه با روغن گیاهی مخصوص پارکت تمام چوب سیرانوا بلژیک در دو مرحله انجام شد رنگ اول که در واقع بیس کد ما است از کد رنگی سیرانوا به نام تیک که رنگی بسیار زیبا و گرمی است انجام شده
Base : hardwax oil magic teak
بعد از اجرای بیس کد روغن خود رنگ یا در اصطلاح تاپ کد کد رنگ تیتان اجرا شده تا سطح ما کاملا از هر لحاظ محافظت شود
Top : hardwax oil Titan

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: فرمانیه

گونه ی چوب: بلوط وایت کرواسی 🇭🇷 solidwood

به صورت خام و قابلیت رنگ آمیزی دلخواه توسط روغن گیاهی اروپایی مخصوص پارکت تمام چوب طبیعی
ابعاد: عرض 7 cm طول 50 cm ضخامت 16 mm