پروژه های پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: تهران، سعادت آباد

گونه ی چوب: بلوط کرواسی 🇭🇷

solidwood parquet

oak wood

در ابعاد زیر :

عرض 12 cm

طول به صورت رندوم از طول 30 cm تا 100 cm

 ضخامت 18 mm

Plank: 120*300~1000*18mm

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: تهران، شریعتی

گونه ی چوب: بلوط کرواسی 🇭🇷

solidwood parquet

 oak wood

ابعاد محصول: عرض 9 cm طول 100 cm ضخامت 16 میل | Plank: 90*1000*16mm

این مدل محصول دارای طولهای زیر نیز می باشد:

35-40-50-60-70-80-90-100 cm | با قابلیت نصب الواری و جناقی هرینگبون

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: درکه برج های کوروش

گونه ی چوب: بلوط کرواسی 🇭🇷

solidwood parquet unfinished

به صورت خام و قابلیت رنگ آمیزی دلخواه توسط روغن گیاهی اروپایی مخصوص پارکت تمام چوب طبیعی

در دو ابعاد زیر :
عرض 9 cm طول 80 و 100 cm ضخامت 16 mm
طول 100 cm به صورت مدل چیدمان الواری در اتاق خواب
طول 80 cm به صورت مدل چیدمان جناقی با زاویه 90 درجه یا همان هرینگبون
رنگ روغن گیاهی اروپایی توسط طراح و کارفرما انتخاب شد

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: لواسان

گونه ی چوب: بلوط وایت کرواسی 🇭🇷 solidwood

به صورت خام و قابلیت رنگ آمیزی دلخواه توسط روغن گیاهی اروپایی مخصوص پارکت تمام چوب طبیعی
ابعاد: عرض 9 cm طول 50 cm ضخامت 16 mm

رنگ این پروژه با روغن گیاهی مخصوص پارکت تمام چوب سیرانوا بلژیک در دو مرحله انجام شد رنگ اول که در واقع بیس کد ما است از کد رنگی سیرانوا به نام تیک که رنگی بسیار زیبا و گرمی است انجام شده
Base : hardwax oil magic teak
بعد از اجرای بیس کد روغن خود رنگ یا در اصطلاح تاپ کد کد رنگ تیتان اجرا شده تا سطح ما کاملا از هر لحاظ محافظت شود
Top : hardwax oil Titan

پارکت تمام چوب طبیعی سالید وود

محل پروژه: فرمانیه

گونه ی چوب: بلوط وایت کرواسی 🇭🇷 solidwood

به صورت خام و قابلیت رنگ آمیزی دلخواه توسط روغن گیاهی اروپایی مخصوص پارکت تمام چوب طبیعی
ابعاد: عرض 7 cm طول 50 cm ضخامت 16 mm