پارکت تمام چوب سالید اروپایی

واردات پارکت  تمام چوب اروپایی در ایران
Solid wood parquet
Made in Europen

پارکت تمام چوب سالید وود اروپایی از گونه چوبهای بلوط ،گردو ،راش و….میباشد که بیشتر به خاطر استحکام و رنگ پذیری عالی و زیبایی عام پسند از گونه چوب بلوط میباشد .
پارکت تمام چوب سالید وود دارای ضخامت یک تیکه از یک گونه چوب میباشد و به ما اجازه می‌دهد که بارها رنگ پارکت را عوض کنیم و به راحتی با ساب زدن سطح کف چوبی تعمیرات را انجام دهیم .
این محصول چوبی اروپایی  را ما به صورت خام و در ابعاد و  مدلهای چیدمان مختلف موجود انبار ایران کردیم تا شما به راحتی مدل چیدمان ،ابعاد مورد نظر و رنگ دلخواه خود را انتخاب نمایید.
پارکت سالید پارکت سالید پارکت سالید پارکت سالید پارکت سالید
 
مدلهای چیدمان پارکت تمام چوب سالید وود اروپایی به صورت زیر می باشد :
1-plank الواری
2-Herringbone (جناقی ۹۰درجه)
3-chevron (جناقی۴۵درجه)
 
پارکت تمام چوب