بتونه ژلی پرکننده چوب طبیعی سیرانووا بلژیک
wood filler gel

زمانی که شما پارکت تمام چوب ، محصولات چوبی و مبلمان چوبی خود را برای مرحله رنگ آمیزی آماده می کنید.

شروع می کنید به سنباده کاری قطعه چوبی با شماره (p50,p80,p100.p120) چوب شما بعد از سنباده کاری برای ترمیم خراش ،ترک خوردگی، درز و پوشاندن محل اتصالات و پر کردن جای خالی پیچ و میخ نیازبه بتونه دارید.

ژل وود فیلر سیرانوا، مایع غلیظ بدون رنگ است آن را با خاک اره و ذرات ریز جا مانده از سنباده (p100,p120) مخلوط کنید نسبت گرده خاک چوب به ژل بتونه زیاد باشد چون وود فیلر خاصیت چسبندگی و اتصال داردو چون از مواد خاصی تولید می شود انقباض محدودی دارد و بسیار پر کننده خوبی است.

  • زمان خشک شدن ژل بتونه 30 دقیقه .
  • بعد از خشک شدن سنباده p100 را دوباره اجرا کنیدتا سطح شما تمیز شده و آماده رنگ باشد.
  • با این ژل بتونه نگران ریزش بتونه نباشید.

 

بتونه ژلی پرکننده چوب طبیعی سیرانووا بلژیک
بتونه ژلی پرکننده چوب طبیعی سیرانووا بلژیک
بتونه ژلی پرکننده چوب طبیعی سیرانووا بلژیک