پروژه های پارکت تمام چوب طبیعی مهندسی شده

پارکت تمام چوب طبیعی مهندسی شده

محل پروژه: ویلایی دیزین

گونه ی چوب: پارکت تمام چوب طبیعی الوار بلند اروپایی

Europen enginreered wood , Made in Poland 🇵🇱 , Baltic wood

محصول کمپانی بالتیک وود لهستان

عرض 18 cm، طول 220 cm، ضخامت 14 mm

Plank 1_strip : 14*180*2200mm

پارکت تمام چوب طبیعی مهندسی شده

محل پروژه: تهران-ولنجک

گونه ی چوب: پارکت تمام چوب طبیعی الوار بلند روتیش اتریش مدل روستیک

به صورت خام بود که طراح پروژه خود رنگ برای چوب زیبای بلوط انتخاب کردند

Europen enginreered wood , Made in Austria 🇦🇹 , ROTEICHE flooring

محصول کمپانی روتیش اتریش

عرض 17.8 cm، طول 240-200 cm، ضخامت 14 mm

ROTEICHE 1~STRIP

RUSTIC, RAW,SUPER BRUSHED,4Vm ,2000-2400*178*14MM ,Top layer 3.3mm ,2G Click System

پارکت تمام چوب طبیعی مهندسی شده

محل پروژه: کامرانیه 

گونه ی چوب: بلوط اروپایی 

محصول کمپانی بارلینک لهستان

 🇵🇱 Made in Poland
مدل چیدمان جناقی با زاویه 90 درجه یا هرینگبون ، Herringbone

عرض 13 cm طول 73 cm ضخامت 14 mm
Herringbone : 14*130*730mm

پارکت تمام چوب طبیعی مهندسی شده

محل پروژه: الهیه 

گونه ی چوب: الوار بلند اروپایی

Europen engineered wood
محصول کارخانه بالتیک وود لهستان 

 🇵🇱 Baltic wood Made in poland

ابعاد محصول : Plank_1_strip 14*2200*180mm

پارکت تمام چوب طبیعی مهندسی شده

محل پروژه: لواسان 

گونه ی چوب:اروپایی سوپر سلکت بلوط
محصول کشور اتریش 

🇦🇹 Made in Austria 

Europen engineered wood

ابعاد محصول : 1_Super select 14*200*2000mm STRIP